Man kan da ikke gå på vandet!?

- Om at læse bibelske tekster med forskellige briller 

Et helt nyt undervisningsmateriale fra Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Verden tager sig forskelligt ud, alt efter hvilke briller man ser den igennem - og sådan forholder det sig også med tekster. 

 Vi ser og læser altid verden fra det sted, vi selv står. Vi ser en del, mens noget andet forbliver skjult. I projektet her præsenteres dette med brillen som metafor for forskellige synsvinkler.  

Eleverne arbejder med metaforen som en erkendelseskategori, der illustrerer, at menneskers blik og perspektiv på tilværelsen sjældent er helt ens. Metaforforståelsen leges ind med ”brillefodbold” og andre øvelser. 

  De forskellige perspektiver introduceres i en nyproduceret tegnefilm, hvor en dreng læser fortællingen om Vandringen på søen med tre forskellige briller. Eleverne læser derefter to andre bibelske tekster med projektets briller og undersøger, om brillerne repræsenterer forskellige pointer i teksterne. Projektet afrundes med en skriveworkshop designet af forfatter Mette Vedsø.  

 

 Tilmeldte lærere modtager:

-Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag.

-Spørgsmålskort til gruppearbejde med bibelske fortællinger.

- Små kasser til illustration af forskellige synsvinkler.

-Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. tegnefilmen Oskars briller og videoforedrag 

 

Materialet kan bestilles hele året
Fag: Kristendomskundskab og dansk
Klassetrin: 5.-6. klasse
12 lektioner.

 


 

Tilmelding til skoleåret 2023-2024