Hvem er vi?

Om Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har eksisteret siden 2013, og dækker hele Brønderslev Kommune.

Formålet er at skabe kontakt mellem skole og folkekirke i Brønderslev Kommune samt udvikle faget kristendomskundskab ved at tilbyde spændende og relevante undervisningsmaterialer, projekter og events. Vi tilbyder også konsulentbistand til undervisere indenfor det kristendomsfaglige fagområde. Vi ønsker dermed at medvirke til, at undervisningen i faget bliver varieret, relevant og inspirerende for både elever og lærere.

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune er lokalt forankret, men er samtidig en del af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester. Det giver gode muligheder for samarbejde på tværs af landet og projekter af høj kvalitet.

Her på hjemmesiden finder du en samlet oversigt over de enkelte events, arrangementer og undervisningsmaterialer. For en del af arrangementerne gælder først-til-mølle-princippet.

Alle tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune er gratis for skolerne.

 

Grundlaget

Grundlaget for skoletjenestens arbejde er undervisningsministeriets bekendtgørelser og de fire kompetenceområder:

    • Livsfilosofi og etik
    • Bibelske fortællinger
    • Kristendom
    • Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.


Alle tilbud fra Folkekirkens Skoletjeneste er videns- og kulturformidlende og ikke forkyndende. De er defineret indenfor rammerne af skolens virksomhed. Undervisningen er målrettet alle elever uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Vil du vide mere – kontakt konsulenten ved Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune. 

 

Vedtægter

Vedtægter for Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune er vedtaget på provstiets budgetsamråd. Du kan finde vedtægterne her.

Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune har en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Du kan se bestyrelsen her.