På rejse med Grundtvig

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. I dette materiale får eleverne et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folkestyret og folkeskolen. Alle tre instanser har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

I dette undervisningsmateriale møder eleverne Grundtvig gennem en tegneserie. Her møder to børn en ældre mand, som viser sig at være den berømte præst og salmedigter Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han i sit liv har sat aftryk, og hvor han også i dag har sat sine spor. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold.

 

Materialet kan bestilles hele året
Fag: Kristendomskundskab
Klassetrin: 5.-6. klasse
7-8 Lektioner.

Tilmelding til skoleåret 2023-2024